SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 stycznia 2014 01:00

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
w I półroczu roku szkolnego 2013/2014

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I – III do udziału w ogólnoszkolnym spotkaniu podsumowującym pracę w I półroczu roku szkolnego 2013/2014, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2014r. (środa). Spotkanie rozpocznie się o godz. 1700 w auli szkoły i przebiegać będzie według następującego porządku:

1. 1700 1740 „Narody Comeniusa w pigułce - czyli Europa da się lubić”. Przedstawienie artystyczne na wesoło w wykonaniu gimnazjalistów.

2. 1745 - 1755 Prezentacja wyników przeprowadzonego badania wewnętrznego nt. poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego gimnazjalistów.

3. 1800 – 1830 Spotkania z wychowawcami i asystentami - sale lekcyjne.

Wiodącym tematem spotkań będzie przedstawienie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej danego oddziału w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oddziału a także podjęcie wspólnych ustaleń z rodzicami ukierunkowanych na dalszy rozwój oddziału i każdego ucznia.

4. od 1830 do 1900 Indywidualne konsultacje z  nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych.

W imieniu społeczności gimnazjalnej

Anna Dorota Siemiatycka, dyrektor