PROGRAM „OTWARTEJ ŚRODY” 26.02.2014r.
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I – III do udziału w spotkaniu w ramach „Otwartej środy” w dniu 26 lutego 2014r. (środa). Spotkanie rozpocznie się o godz. 1700 w wyznaczonych salach lekcyjnych i przebiegać będzie według następującego porządku:

1. 1700 1730 spotkania z wychowawcami i asystentami kl. I –III w salach lekcyjnych. Tematyka spotkań dotyczyć będzie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, podsumowania sprawdzianów okresowych w kl. I-II oraz raportu z próbnego egzaminu gimnazjalnego w kl. III.

2. 1735 - 1750 „Wychowanie bez porażek- czy to możliwe? O konfliktach w okresie burzowym” – prelekcja skierowana do rodziców uczniów kl. Ia, c, d. Prowadzenie Beata Prześniak – wicedyrektor, pedagog szkolny (sala 105).

3. 1800 – 1840 „Jasełka na wesoło” w wykonaniu grupy uczniów kl. I c, d. Przygotowanie i prowadzenie Michał Janiszewski (aula szkoły s. 304).

Od 1730 do 1800 Indywidualne konsultacje z  nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych w wyznaczonych salach)

W imieniu społeczności gimnazjalnej

Anna Dorota Siemiatycka, dyrektor