Program „Otwartej Środy”, 19 marca 2014 r.
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I – III  do udziału w spotkaniu w ramach „Otwartej środy”, które odbędzie się w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 19 marca 2014 r. (środa). Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w wyznaczonych salach lekcyjnych i przebiegać będzie według następującego porządku:

Program spotkania:

1. 1700 – 1730 – spotkania z wychowawcami i asystentami kl. I - III w salach lekcyjnych. Wiodącym tematem spotkań będzie przedstawienie aktualnej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów.

2. 1735 – 1750 – „Wychowanie bez porażek – czy to możliwe? O konfliktach w okresie burzowym” – prelekcja skierowana do rodziców uczniów kl. III b i  III c. Prowadzenie Beata Prześniak – wicedyrektor, pedagog szkolny (sala 117)

3. 1730 - 1800 - indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych (w wyznaczonych salach).

W imieniu społeczności gimnazjalnej

Beata Prześniak, wicedyrektor