Powiatowy Program Dni Otwartych Szkół Ponadgimnazjalnych
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 marca 2014 01:00

K O M U N I K A T

W dniu 21 marca 2014 r. w godz. 8.15 – 13.00, uczniowie klas III, będą uczestniczyć w Powiatowym Programie Dni Otwartych Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Olecka. Przedsięwzięcie wpisuje się w potrzeby młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej i jest najbardziej pożądaną przez gimnazjalistów formą bezpośredniego poznania ofert edukacyjnych szkół średnich.

Program Dnia Otwartego będzie przebiegać wg następującego porządku:

1. 8.00 – krótkie spotkania informacyjne w salach, sprawdzenie obecności (IIIa – s.101, p. Adama Wyszyński, IIIb – s. 201 p. Elżbieta Łukasik, IIIc – s. 102, p. Beata Kozłowska, IIId – s. 207, p. Maria Kłosińska, IIIe – s. 203, p. Paweł Karandziej).

2. 8.10 – zbiórka przed szkołą i wyjście pod opieką nauczycieli do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

3. 8.30 – 9.15 – wizyta młodzieży gimnazjalnej w liceum, podczas której uczniowie będą uczestniczyć, m. in.: w serii mini-warsztatów edukacyjno-naukowych, przyjrzą się funkcjonowaniu szkoły i jej bazie, zobaczą pokazy sportowo-artystyczne, zapoznają się z efektami aktywności młodzieży licealnej oraz perspektywami
i możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju.

4. ok. 9.15 -  przejazd autokarem do Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

5. ok. 9.30 – 10.30 – wizyta w Zespole Szkół Technicznych, podczas której zostanie przedstawiona prezentacja zawodów atrakcyjnych na rynku pracy. Młodzież gimnazjalna zostanie również zapoznana z bazą lokalową szkoły, m. in. pracownia konstrukcji mechanicznych (pokaz programu AUTO-CAD), pracownia handlowa, pracownia usług fryzjerskich i kosmetycznych, warsztaty szkolne oraz innymi atrakcjami – wizyta w Muzeum Regionalnym „Zamek”.

6. ok. 10.30 – przejście młodzieży gimnazjalnej do Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych
w Olecku pod opieką nauczycieli

7. ok. 11.00 – 13.00 – wizyta w Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, w programie, m. in.: spotkanie z Mistrzami Sportu, zawody na symulatorach kajaków, pokaz wiosennych stylizacji fryzur i makijażu przez Zulę Walkowiak uczestniczkę programu TOP MODEL, pokaz gry w badmintona przez POLSKĄ DRUŻYNĘ OLIMPIJSKĄ, inne liczne atrakcje, nagrody (wycieczka zagraniczna dla dwóch osób). Poznanie bazy lokalowej szkoły.

8. ok. 13.00 - Podsumowanie wizyt z zakresu doradztwa zawodowego
z wychowawcami i opiekunami w plenerze

9. ok. 13.15 – wydawanie obiadów w stołówce szkolnej (dotyczy uczniów kl. III)

Nadzór nad bezpieczeństwem i udziałem uczniów w imprezie sprawować będą: Adam Wyszyński (IIIa), Elżbieta Łukasik (IIIb), Beata Kozłowska (IIIc), Maria Kłosińska (IIId), Paweł Karandziej (IIIe).

Anna Dorota Siemiatycka, dyrektor