KOMNUNIKAT
Wpisany przez Administrator   


Informuję, iż od 1 kwietnia 2014r. rozpoczyna się realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w klasie III, w miejsce dotychczas realizowanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły: z biologii (dotyczy kl. IIIa, c, d, e) oraz matematyki w kl. IIIb.

Naniesione zmiany uwzględniają łączenia międzyoddziałowe grup zajęć WDŻwR, wynikające z faktycznej liczby uczestników tych zajęć.

Uczniowie z kl. III b, c, d tworzą jedną grupę i realizują zajęcia WDŻwR w czwartki na 7 godz., uczniowie kl. III e we wtorki na 6 godz., zaś kl. III a-w środy na 7 godzinie.

Powyższe wynika z aneksu nr 4/2013/2014 z dnia 20 stycznia 2014r. do arkusza organizacji szkoły.