SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 kwietnia 2014 12:10

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I – III do udziału w ogólnoszkolnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014r. (środa).  Spotkanie rozpocznie się o godz. 1700 i przebiegać będzie według następującego porządku:

1. 1700 – 1740 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów klasy III w auli (s.304) poświęcone aktualnej tematyce ukierunkowanej na wsparcie ucznia przed egzaminem gimnazjalnym oraz wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

2. 1700 – 1730 Spotkania z wychowawcami i asystentami w kl. I - II (sale lekcyjne).

Wiodącym tematem spotkań będzie przedstawienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia a także wspólne planowanie i realizacja zadań wynikających z przyjętego planu pracy wychowawczej.

3. 1730 – 1745 w sali 117 odbędzie się prelekcja skierowana do rodziców uczniów oddziałów: 2a, 2d i 2e pn. „Zanim będzie za późno!”, którą poprowadzi pan Tomasz Jegliński – aspirant KPP w Olecku w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień.

4. 1745 – 1815 Spotkania z wychowawcami i asystentami w kl. III (sale lekcyjne)

5. od 1800 do 1900 Indywidualne konsultacje z  nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych.

W imieniu społeczności gimnazjalnej

Anna Dorota Siemiatycka, dyrektor