OFERTA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH PODCZAS DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (23-25. 04.2014r. i 02.05.2014r.)
Wpisany przez Administrator   

Na podstawie § 6a ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002, Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), informuję o możliwości udziału uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które przypadają w dniach: 23 – 25 kwietnia 2014r. – uczniowie klas I–II oraz 2 maja 2014r.-uczniowie kl. I-III. W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się i skorzystania z oferty zajęć opiekuńczo-wychowawczych przedstawionej w poniższej tabeli:


Anna Dorota Siemiatycka

dyrektor