KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLASY I
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 27 kwietnia 2014 00:03

Uprzejmie informuję o wstępnych wynikach trwającego postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 jak niżej:

1. Oddział realizujący innowację matematyczno-przyrodniczą

W związku z dużym zainteresowaniem nauką w oddziale realizującym innowację matematyczno-przyrodniczą, znacznie przekraczającym liczbę miejsc w tym oddziale oraz uzyskaniu przez kandydatów w dotychczasowym postępowaniu kwalifikacyjnym równorzędnych wyników, postanawia się przeprowadzić test predyspozycji, który odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku (środa) o godzinie 15.00 w siedzibie szkoły (sala 304 – aula).

2. Oddział realizujący innowację językową

Zachęcam do skorzystania z atrakcyjnej i nowatorskiej oferty oddziału realizującego innowację językową z języka angielskiego. Postępowanie rekrutacyjne do tego oddziału zostało przedłużone do 16 maja 2014 roku (piątek) z uwagi na kilka wolnych miejsc.

3. Oddział sportowy

Ogłaszam II termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału sportowego, wyznaczony na dzień 29 maja 2014 roku  (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie szkoły (sala gimnastyczna). Jednocześnie przypominam, iż warunkiem przystąpienia do próby jest przedłożenie dokumentów, o których mowa w Zasadach rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Anna Dorota Siemiatycka

dyrektor