FRANCUSKA MOZAIKA
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 maja 2014 22:22

Serdecznie zapraszamy społeczność uczniowską do wspólnej zabawy, której celem jest upowszechnianie geografii, kultury, historii i sztuki Francji. Działanie wpisuje się w realizację  programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pod nazwą „Poznajemy Nasze Światowe Dziedzictwo” i przebiegać będzie według następującego porządku:  

1. Od środy 14 maja 2014 r. do piątku 16 maja 2014r.:

1) Wyróżniki Francji – lekcje geografii w klasach I-III zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

2) Francja w pigułce – przygotowanie i wyeksponowanie gazetki o Francji podczas zajęć pozalekcyjnych – młodzież gimnazjalna w tym uczniowski zespół projektowy pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne,

3) Zwroty grzecznościowe - wyrazy francuskie w języku polskim fragmenty lekcji języka polskiego zgodnie z tygodniowym planem zajęć oraz wybranie i przygotowanie zwrotów grzecznościowym i ich ekspozycja na terenie szkoły,

4) Długie przerwy na francuską nutę – prezentacja francuskich szlagierów w auli szkolnej,

5) Francuskie ciasteczka – możliwość zakupu słodkich specjałów w sklepiku uczniowskim „Pod gwiazdami”.

2. Piątek 16 maja 2014 r.  – Podsumowanie „Francuskiej przygody

1) Zespołowe wykonanie plakatu techniką à la fresk pod nazwą „Krajobrazy Francji” ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO  –  liderami zespołów są uczniowie uczestniczący  w wizycie we Francji, 5 godzina lekcyjna w auli szkoły.

Anna Dorota Siemiatycka

dyrektor