SPOTKANIE Z RODZICAMI 21 MAJA 2014 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   

SPOTKANIE Z RODZICAMI 21 MAJA 2014 r. (ŚRODA)

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I – III do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Olecku w dniu 21 maja 2014r. (środa) w godzinach 17.00 – 18.30 i przebiegać będzie według następującego porządku:

1700 – 1800 – spotkania z wychowawcami/asystentami kl. I - III w salach lekcyjnych. Wiodącym tematem spotkań będzie przedstawienie aktualnej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów przed klasyfikacją roczna i końcową, a co za tym idzie podjęcie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem do podsumowania roku szkolnego 2013/2014.

Po spotkaniach z wychowawcami proponujemy Państwu indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

W imieniu społeczności gimnazjalnej

Anna Dorota Siemiatycka