Doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 grudnia 2014 01:58

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
„Bądź własną wizją świata...przed Tobą ocean możliwości”

 

PROGRAM REALIZACJI 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na rok szkolny 2019/2020

 

Załącznik nr 1 – WSDZ 
Karta monitorowania realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tytuł publikacji:
„Jak pomóc rozwijać 
skrzydła?” Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Klasa I

 • Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka.
 • W jaki sposób je wspierać?
 • Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą?

Klasa II

 • Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego?

Klasa III

 • Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?
 • Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować?

2. Tytuł publikacji:

„Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną” Broszura dla rodziców

Wstęp

 • Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów?
 • Czy rodzice mogą być doradcami?

Gromadzenie informacji: jakie jest moje dziecko, co powinniśmy wiedzieć o zawodach, co powinniśmy wiedzieć

o szkołach ponadgimnazjalnych

 • Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości
 • Co warto wiedzieć o zawodach?
 • Źródła informacji o zawodach
 • Sposoby zbierania informacji o zawodach
 • Szkoły ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?
 • Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?
 • Co warto wiedzieć o technikum?
 • Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej?
 • Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych
 • Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu

Planowanie i podejmowanie decyzji

 • Jak planować?
 • Jak formułować cele?
 • Jak skutecznie dążyć do celu?
 • Jak pomóc podjąć trafną decyzję?
 • Doradca zawodowy może pomóc. Gdzie go znaleźć?

 

3. Tytuł publikacji:

Kim zostanie moje dziecko? z serii „Wybór Zawodu” Poradnik dla rodziców.

1. Rozwój człowieka – fazy, czynniki i mechanizmy przemian

2. Ogólna charakterystyka poszczególnych aspektów rozwoju w okresie wczesnoszkolnym i w okresie dorastania

2.1. Okres wczesnoszkolny

2.1.1. Rozwój fizyczny

2.1.2. Rozwój procesów poznawczych (spostrzegawczości, uwagi, pamięci, myślenia, aktywności twórczej)

2.1.3. Rozwój moralny

2.1.4. Rozwój emocjonalny

2.1.5. Rozwój osobowości

2.1.6. Rozwój zainteresowań i postaw religijnych

2.1.7. Podstawowe rodzaje działalności dziecka (zabawa, twórczość  artystyczna, nauka i postawa pracy)

2.2. Okres dorastania

2.2.1. Rozwój fizyczny i płciowy

2.2.2. Rozwój poznawczy

2.2.3. Rozwój moralny

2.2.4. Rozwój emocjonalny

2.2.5. Rozwój osobowości i tożsamości

2.2.6. Rozwój zainteresowań, światopoglądu i systemu wartości

3. Rozwój zawodowy jednostki

4. Społeczne konteksty rozwoju (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza)

4.1. Okres wczesnoszkolny

4.2. Okres dorastania

5. Zadania rozwojowe właściwe dla danego okresu życia i wynikające z nich charakterystyczne działania

6. Problemy, zagrożenia i zaburzenia rozwoju, charakterystyczne dla poszczególnych okresów i propozycje wsparcia dzieci i młodzieży

6.1. Okres wczesnoszkolny .

6.2. Okres dorastania

7. Rola pracy zawodowej w życiu człowieka i jej współczesne konteksty

 

4. Tytuł publikacji:

„Przewodnik dla rodzica”

 1. Wprowadzenie – informacje o projekcie i zastosowaniu przewodnika
 2. Zestaw 3 wystandaryzowanych kwestionariuszy do samobadania zainteresowań zawodowych uczniów należących do różnych grup wiekowych – wersja papierowa

A. Test do samobadania zainteresowań zawodowych

(dla uczniów szkół podstawowych)

B. Test do samobadania zainteresowań zawodowych

(dla uczniów szkół gimnazjalnych)

C. Test do samobadania zainteresowań zawodowych

(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Pakiet narzędzi – instrukcje obsługi programu komputerowego i   zastosowania pakietu narzędzi

Jak wspierać dziecko w procesie rozwoju zawodowego? – wskazówki dla rodziców

 

5. Tytuł publikacji:

Poradnik - Rozwój, problemy i zagrożenia z serii „Wybór Zawodu” 

 1. Znaczenie pracy w życiu człowieka
 2. Przygotowanie do pracy. Kształcenie ogólne i zawodowe
 3. Rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej a indywidualne cechy uczniów
 4. Praca a osobowość jednostek

5. Środowisko pracy XXI wieku 

6. Portret młodzieży w wieku gimnazjalnym. Szkic psychologiczny

6.1. Rozwój fizyczny oraz dojrzewanie płciowe

6.2. Skok rozwojowy w okresie pokwitania

6.3. Charakterystyka psychiki nastolatka

6.4. Rozwój poznawczy

6.5. Kształtowanie się zainteresowań nastolatków

6.6. Budowanie osobowości w okresie dorastania

7. Oddziaływania społeczne na rozwój nastolatka – wpływ:  rodziny, szkoły, grup rówieśniczych

8. Proces formowania się tożsamości młodzieży gimnazjalnej

8.1. Rozwój moralny we wczesnym okresie dorastania

8.2. Kształtowanie się światopoglądu dorastającej młodzieży

8.3. Idealizm młodzieńczy

9. Zadania rozwojowe i działania charakterystyczne dla okresu dorastania

10. Problemy, kryzysy i zagrożenia okresu dorastania oraz sposoby radzenia sobie z nimi

10.1. „Pułapki” czyhające na młodzież w okresie dorastania

      Instytucje wspomagające rozwój człowieka – do kogo i gdzie się zwrócić z różnymi problemami? Inne instytucje niosące pomoc młodym ludziom.

 

6. Tytuł publikacji:

„Przewodnik edukacyjny dla ucznia”

Kwestionariusze zainteresowań zawodowych wraz z podręcznikiem do testu

2. Zestaw 3 wystandaryzowanych kwestionariuszy do samobadania zainteresowań zawodowych uczniów należących do różnych grup wiekowych - Test do samobadania zainteresowań zawodowych

3. Pakiet narzędzi – instrukcje obsługi programu komputerowego i zastosowania pakietu narzędzi

Materiały wspierające proces planowania ścieżki kariery:

Blok 1 – To, co warto, byś wiedział o sobie, zanim podejmiesz decyzję zawodową

Ćwiczenie 1 – Moje mocne strony

Ćwiczenie 2 – Moje słabe strony

Ćwiczenie 3 – Jaki jestem?

Ćwiczenie 4 – Co jest dla mnie ważne w pracy?

Ćwiczenie 5 – Moje miejsce pracy

Ćwiczenie 6 – Moje wartości

Blok 2 – Jak skutecznie planować karierę zawodową? Wskazówki – Jak przygotować dobry plan?

 

 

7. Tytuł publikacji:

„Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”

Część I – Od szkoły do zawodu

 • Późna nowoczesność, ponowoczesność, płynna nowoczesność – co to takiego?
 • Blaski i cienie globalizacji
 • Praca dawniej i dziś – historia Heleny i Antoniego
 • Cała naprzód – kolonizowanie przyszłości
 • Czego chcą od nas pracodawcy?
 • Kwalifikacje na całe życie, czy życie dla kwalifikacji?
 • Kształcenie zawodowe – dlaczego może się dzisiaj opłacać?
 • Prekariat – czy można uniknąć tej pułapki?
 • Wyzwolić się ze stereotypów

Część II – Opisy zawodów

 • O kształceniu zawodowym nie tylko w szkole.
 • Jak korzystać z Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego? Gdzie szukać informacji?
 • Zawody budowlane i instalacyjne: grupa zawodów budowlanych, zawody dotyczące instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych;
 • Kształtowanie środowiska: grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska;
 • Przemysł przetwórczy: grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych, elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych, hutniczo-odlewniczych, zawodów mechanicznych, skórzano-włókienniczo-odzieżowych, spożywczych;
 • Przemysł wydobywczy: grupa zawodów górniczych;
 • Rolnictwo: związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt;
 • Transport: drogowy, kolejowy i wodny;
 • Usługi: grupa zawodów dźwiękowych, gastronomicznych, ekonomiczno-finansowo-biurowych, fryzjersko-kosmetycznych, związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia, związanych z ochronę zdrowia, zawodów poligraficzno-fotograficznych, turystyczno-hotelarskich, związanych z pomocą społeczną,

 

8. Tytuł publikacji:

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DZIECKA PRZEZ....

„Możliwości wsparcia dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy wyboru zawodu”

 

 

Filmy edukacyjne z doradztwa zawodowego

   Tytuł  Film
1. Drogi zawodowe  
2.  Filmy prezentujące zawody  
3.  Pielęgniarka i strażak jak przedstawiciele zawodów o profilu relacji Człowiek-Człowiek
4.  Weterynarz i ogrodnik jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek -przyroda
5.  Fryzjer i piekarz jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek-rzeczy
6.  Muzyk i malarz jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek -działalność artystyczna
7.  Geodeta i informatyk jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek-dane
8.   Drogi zawodowe

 

 

Do otworzenia plików wymagany jest program (Adobe Acrobat)