SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 września 2015 00:32

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I – III Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia  16 września 2015 r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

1. 1700 –1730 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły. Wiodącym tematem spotkania będzie:

a) zapoznanie rodziców z organizacją pracy Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na rok szkolny 2015/2016,

b) kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016,

2. 1730- 1815 Spotkanie z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w salach lekcyjnych:

a) wybory Rad Oddziałowych

b) przedstawienie WSO, w tym wymagań edukacyjnych i sposobu sprawdzania osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych,

c) diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły – przeprowadzenie ankiet.

3. 1815 - 1830 Wybory Rady Rodziców

 

Z poważaniem:
Dyrektor - Barbara Taraszkiewicz