SPOTKANIE Z RODZICAMI 20 STYCZNIA 2016 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
sobota, 23 stycznia 2016 01:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne zbiorowe spotkanie oraz spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 20 stycznia 2016r. (środa) o godz. 1700 w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku według następującego porządku:

1700 – 1730:

- - Prezentacja talentów i osiągnięć uczniów - występ uczniów;
- Przekazanie rodzicom bieżących informacji z życia szkoły przez dyrektora;
- Wpływ aktywności fizycznej na rozwój młodzieży w okresie dorastania – pogadanka z udziałem specjalisty.

od 1730:

- Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 - spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi klas I - III w salach lekcyjnych;
- Poinformowanie rodziców o klasyfikacji i ocenach półrocznych  uczniów - (konsultacje grupowe i indywidualne z nauczycielami wg potrzeb zgodnie z planem pracy wychowawcy);
- indywidualne konsultacje z pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.                                                                

Serdecznie zapraszam  w imieniu Rady Pedagogicznej

Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Gimnazjum nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku