Doradztwo Zawodowe - MATERIAŁY DLA UCZNIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 lutego 2016 00:51

 

 

        Tytuł publikacji Publikacja zawiera informacje
„Absolwent na rynku pracy – poradnik dla Ucznia i Nauczyciela”

Część I – Trendy i tendencje na europejskim rynku pracy

 • Rynek pracy
 • Trendy na rynku pracy – prognozy
 • Sytuacja i trendy na polskim rynku pracy
 • Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy
 • Tendencje w branżach i nowe zawody
 • Oczekiwania pracodawców
 • Nowe formy zatrudnienia

Część II – Jak poruszać się po współczesnym rynku pracy?

 • Planowanie kariery
 • Jak skutecznie poszukiwać pracy?
 • Jak znaleźć pracę za granicą?
 • Jak przygotować dokumenty aplikacyjne?
 • Pierwsza praca – jak dobrze zacząć?
„Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”

Część I – Od szkoły do zawodu

 • Późna nowoczesność, ponowoczesność, płynna nowoczesność – co to takiego?
 • Blaski i cienie globalizacji
 • Praca dawniej i dziś – historia Heleny i Antoniego
 • Cała naprzód – kolonizowanie przyszłości
 • Czego chcą od nas pracodawcy?
 • Kwalifikacje na całe życie, czy życie dla kwalifikacji?
 • Kształcenie zawodowe – dlaczego może się dzisiaj opłacać?
 • Prekariat – czy można uniknąć tej pułapki?
 • Wyzwolić się ze stereotypów

Część II – Opisy zawodów

 • O kształceniu zawodowym nie tylko w szkole.
 • Jak korzystać z Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego? Gdzie szukać informacji?
 • Zawody budowlane i instalacyjne: grupa zawodów budowlanych, zawody dotyczące instalacji
  sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych;
 • Kształtowanie środowiska: grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska;
 • Przemysł przetwórczy: grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych,
  elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych, hutniczo-odlewniczych, zawodów
  mechanicznych, skórzano-włókienniczo-odzieżowych, spożywczych;
 • Przemysł wydobywczy: grupa zawodów górniczych;
 • Rolnictwo: związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt;
 • Transport: drogowy, kolejowy i wodny;
 • Usługi: grupa zawodów dźwiękowych, gastronomicznych,
  ekonomiczno-finansowo-biurowych, fryzjersko-kosmetycznych, związanych
  z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia, związanych z ochronę zdrowia,
  zawodów poligraficzno-fotograficznych, turystyczno-hotelarskich, związanych
  z pomocą społeczną,
„Od marzeń do kariery”  

      Część 1 - Jak efektywnie przygotować się do maturi i egzaminu zawodowego

  Część 2 - Co dalej? – czyli jak mądrze planować

      Część 3 - Moje zasoby, czyli co i kto może mi pomóc osiągnąć sukces

   Część 4 - Rynek pracy

   Część 5 - Praca zawodowa: jak szukać, jak utrzymać?

   Część 6 - Jak Cię widzą, tak Cię zatrudnią
Część 7 - Zawsze mogę lepiej – rzecz o kształceniu ustawicznym

   Część 8 – Praca za granicą

   Część 9 - Samozatrudnienie i inne formy pracy

„Portfolio Vademecum Talentu – Podręcznik dla ucznia”
 1. Wprowadzenie do Vademecum Talentu
 2. Co to jest vademecum talentu?
 3. Z jakich elementów składa się vademecum talentu?
 4. Samowiedza, predyspozycje, zainteresowania, rozwój zawodowy 
 5. Twój osobisty potencjał
 6. Co to jest kariera
 7. Poradnictwo zawodowe w innych krajach
 8. Mapa samowiedzy
 9. Jak korzystać z portfolio Vademecum Talentu?
 10. Struktura portfolio

  Kim jestem? - Moje cechy; Co lubię?; Co potrafię?; Moje wartości;
  Moje zdrowie; Podsumowanie arkuszy wsparcia
  Zbieram informacje - Świat zawodów;  Świat edukacji; Świat pracy;   
  Decyduję – wybieram; Planuję; 
  Moje sukcesy; Wsparcie; Marzenia
Poradnik - Rozwój, problemy i zagrożenia z serii „Wybór Zawodu”  
 1. Znaczenie pracy w życiu człowieka
 2. Przygotowanie do pracy. Kształcenie ogólne i zawodowe
 3. Rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej a indywidualne cechy uczniów
 4. Praca a osobowość jednostek
 5. Środowisko pracy XXI wieku
 6. Portret młodzieży w wieku gimnazjalnym. Szkic psychologiczny
  6.1. Rozwój fizyczny oraz dojrzewanie płciowe
  6.2. Skok rozwojowy w okresie pokwitania
  6.3. Charakterystyka psychiki nastolatka
  6.4. Rozwój poznawczy
  6.5. Kształtowanie się zainteresowań nastolatków
  6.6. Budowanie osobowości w okresie dorastania

7. Oddziaływania społeczne na rozwój nastolatka – wpływ:  rodziny, szkoły,
grup rówieśniczych

8. Proces formowania się tożsamości młodzieży gimnazjalnej
 8.1. Rozwój moralny we wczesnym okresie dorastania
8.2. Kształtowanie się światopoglądu dorastającej młodzieży
8.3. Idealizm młodzieńczy

  9. Zadania rozwojowe i działania charakterystyczne dla okresu 

    dorastania

 10. Problemy, kryzysy i zagrożenia okresu dorastania oraz

     sposoby radzenia sobie z nimi
10.1. „Pułapki” czyhające na młodzież w okresie dorastania

      Instytucje wspomagające rozwój człowieka – do kogo i gdzie się zwrócić
z różnymi problemami? Inne instytucje niosące pomoc młodym ludziom.

„Przewodnik edukacyjny dla ucznia”

1. Kwestionariusze zainteresowań zawodowych wraz z podręcznikiem do testu

2. Zestaw 3 wystandaryzowanych kwestionariuszy do samobadania
zainteresowań zawodowych uczniów należących do różnych grup wiekowych -
Test do samobadania zainteresowań zawodowych

 
3. Pakiet narzędzi – instrukcje obsługi programu komputerowego i zastosowania pakietu narzędzi

4. Materiały wspierające proces planowania ścieżki kariery:

Blok 1 – To, co warto, byś wiedział o sobie, zanim podejmiesz decyzję zawodową

Ćwiczenie 1 – Moje mocne strony

Ćwiczenie 2 – Moje słabe strony

Ćwiczenie 3 – Jaki jestem?

Ćwiczenie 4 – Co jest dla mnie ważne w pracy?

Ćwiczenie 5 – Moje miejsce pracy

Ćwiczenie 6 – Moje wartości

Blok 2 – Jak skutecznie planować karierę zawodową?

         Wskazówki – Jak przygotować dobry plan?

 

 

 

 

KATALOG ZAWODÓW– to warto wiedzieć e-gazetki

 

            Tytuł publikacji Publikacja zawiera informacje
„01 zawody obszaru medyczno-społecznego”

Mając lat naście, nie zastanawiasz się, jak będzie wyglądał
Twój dzień w pracy. To „pieśń przyszłości”. Na głowie masz
klasówki oraz plany na weekend, a w sercu miłość... Wiemy,
każdy był kiedyś młody. Sęk w tym, że już za kilka lat około
jednej trzeciej każdej przeżytej doby będziesz spędzać w pracy.
Warto dziś wybrać tak, by czuć się w niej raczej jak ryba w wodzie
niż jak więzień swego losu.

Przystępnie w publikacja opisuje zawody, podpowiada,
jak możesz poznać siebie, by dobrze wybrać, oraz – ważne! –
kto może Ci w tym pomóc.

Ponadto opisuje się zadania, warunki pracy
i perspektywy dla zawodów z obszaru Z – związanych
z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i pomocą społeczną.
Wymienia się wszystkie zawody (dzieląc je na grupy według
kolejnych dziedzin), a kilka z nich, najbardziej popularne lub
odwrotnie – mało znane. Większość z opisanych profesji to
tzw. zawody z przyszłością.

Pamiętaj! Ważne jest nie tylko, by zawód dawał pracę,
lecz by był zgodny z Twoimi zainteresowaniami i pasował
do tego, jaka/jaki jesteś.

„02 zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska”
 • Czym mam zająć się w przyszłości?
 • Jaką mam wybrać szkołę?
 • Który z zawodów jest ciekawy?
 • Czym kierować się, szukając pomysłu na siebie i dla siebie? Itd., itp.

Te i inne pytania pewnie pojawiają się. To jest całkowicie zrozumiałe. Spokojnie,
natłok pytań jest czymś normalnym (dobrze, że są pytania). Odpowiedzi
można znaleźć. Samodzielnie, albo np. przy pomocy tej e-gazetki.

Ta gazetka jest po to, by:

 • zachęcić Cię do poszukiwania pomysłów na siebie i na swoją karierę,
 • podzielić się z Tobą informacjami o zawodach (nie martw się, nie o
  wszystkich),
 • zaprosić Cię do korzystania z różnych „pomocy” w planowaniu kariery,
 • pokazać Ci różne ścieżki dojścia do zawodu.

Pamiętaj, że zawód możesz zdobyć nie tylko w technikum czy zasadniczej szkole

zawodowej, ale także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Na kurs może
pójść każda osoba dorosła, która ma ukończone gimnazjum.

„03 jak wydobyć talent i uruchomić karierę cześć 1”

Wydobywanie i uruchamianie talentów

Opisano w gazetce zadania, warunki pracy i perspektywy dla zawodów
z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, który obejmuje wiele
różnorodnych zawodów związanych z różnymi branżami przemysłu i usług.
Poznasz zawody związane ściśle z produkcją, naprawą i eksploatacją
maszyn i mechanizmów różnego typu, np. poruszających małe (jak zegarki)
i ogromne (jak samoloty) urządzenia. Wymieniono wszystkie zawody tego
obszaru w podziale na grupy.

 • „Działa – nie działa” – o grupie zawodów związanych z naprawą,
  montażem i obsługą maszyn, urządzeń
 • Nowoczesne gospodarstwo rolne, czyli o pracy technika mechanizacji
  rolnictwa
 • Samochody bez tajemnic, czyli czym zajmuje się mechanik
  pojazdów samochodowych
 • Praca na miarę – o grupie zawodów związanych z wykonywaniem
  i naprawą sprzętu medycznego, pomiarowego, nawigacyjnego
 • Świat widziany przez różowe okulary, czyli o zawodzie technika optyka
 • Diabeł tkwi w szczegółach – o pracy mechanika automatyki przemysłowej
  i urządzeń precyzyjnych
 • Gigantomania? – o zawodach związanych z budownictwem okrętowym
  i lotniczym Kurs na sukces – o grupie zawodów związanych z budownictwem
  okrętowym i lotniczym
 • Co pod pokładem piszczy, czyli zadania technika budownictwa okrętowego
 • Dziób i burta, czyli co naprawia monter kadłubów okrętowych
„04 zawody administracyjne i usługowe cześć 1”

Ta gazetka jest po to, by:

– zachęcić Cię do poszukiwania pomysłów na siebie, na swoją karierę (naprawdę),

- poznać zawody administracyjne i usługowe, zawody związane z chemią, ceramiką,
szkłem i drewnem; zawód: technik analityk; zawód: stolarz; zawody związane
z transportem; zawód: technik logistyk; zawód: technik spedytor;
zawody związane z usługami fryzjersko-kosmetycznymi; zawód: fryzjer; zawód:
technik usług kosmetycznych.

– zaprosić Cię do korzystania z różnych „pomocy” w planowaniu kariery.

Gazetka jest dla Ciebie. Możesz ją polecić innym! Komu? Kolegom, koleżankom,
rodzicom, nauczycielom i tym, o których myślisz, że im się przyda.
Możecie mieć przecież jeszcze jeden wspólny temat. Miłej lektury.

„05 zawody elektryczno-elektroniczne” 

Publikacja zawiera następujące informacje o:

Zawodach związanych z elektryką i energetyką:

 • zawód: elektryk
 • zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego

   Zawodach związanych z informatyką i telekomunikacją

 • zawód: teleinformatyk
 • zawód: technik telekomunikacji

   Zawodach związanych z elektroniką i mechatroniką

 • zawód: monter mechatronik
 • zawód: technik awionik
„06 zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego”

Obszar turystyczno-gastronomiczny gromadzi zawody związane z turystyką,
hotelarstwem i gastronomią. Wymienia się wszystkie zawody z tego obszaru,
a kilka z nich „zwiedzane są” dokładnie.

 • Uśmiech na dzień dobry – zawód: technik hotelarstwa
 • „Niewidzialna ręka” dba o komfort gości – zawód: pracownik
  pomocniczy obsługi hotelowej
 • Przez żołądek do serca – zawód kucharza od kuchni
 • Smacznie, zdrowo, na czas i na wynos – technik żywienia i usług
  gastronomicznych
 • W kilka ciekawostek dookoła świata – o turystyce na luzie
 • Szczęśliwej drogi! – zawód technika obsługi turystycznej
 • Czym chata bogata – zawód technika turystyki wiejskiej
 • Zmysły, mięśnie i kontrola czasu – wywiad z kucharzem

Zawarte odpowiedzi na pytania pracowników i pracodawców dotyczą
codziennych czynności, wyzwania, analiza możliwości zatrudnienia.
Większość z opisanych profesji to tzw. zawody z przyszłością. Ale pamiętaj!
– ważne jest nie tylko, by zawód dawał pracę, lecz by był zgodny
z Twoimi zainteresowaniami i pasował do tego, jaka/jaki jesteś.

„07 zawody artystyczne”

Zawody związane z dźwiękiem

 • zawód: technik budowy fortepianów i pianin
 • zawód: technik realizacji nagrań i nagłośnień

Zawody związane z działalnością artystyczną

 • zawód: tancerz
 • zawód: plastyk

Zawody związane z działalnością kulturalną

 • zawód: animator kultury
 • zawód: asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
„08 kariera znaczy droga”

Obszar budowlany, który oznaczono literką „B”, to branża z ciągłym niedosytem
dobrych fachowców. Wymieniono w publikacji wszystkie zawody tego obszaru
w podziale na grupy według dziedziny budownictwa, a kilka z nich „rozbieramy
do cegiełki”.

Grupa I – O zawodach związanych z budownictwem mieszkaniowym
i przemysłowym

 • „Zaplanuję, skontroluję, a jak trzeba to i zbuduję” – technik budownictwa
 • „Mówią do mnie murarz-tynkarz – akrobata”, czyli o zawodzie murarza
 • „Czy potrzebują Państwo złotej rączki”? – monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie
 • Profesjonalizm w każdym detalu – technik renowacji elementów architektury

Grupa II – O zawodach związanych z budownictwem wodnym

 • Solidna kariera na wodzie pisana – czy to możliwe? – technik
  budownictwa wodnego
 • „Obyś wybrał dobrą drogę”, czyli o zawodach związanych z budową dróg
  i mostów na wesoło

Grupa III – o filarach sukcesu w zawodach związanych z budową dróg i mostów

 • „Prosto, w prawo czy na lewo – który kierunek wybrać?” – technik dróg
  i mostów kolejowych

Buduj swą karierę na... budowie

09 jak wydobyć talent i uruchomić karierę cześć 2 Pewnie wiesz, jak duże jest znaczenie wydobycia węgla kamiennego, ale czy wiesz,
jak i po co wydobywa się inne surowce naturalne? A zastanawiałeś się może nad tym,
w jaki sposób powstaje szklanka, z której pijesz sok czy też klamka, którą codziennie
naciskasz, otwierając drzwi? W tym numerze kontynuujemy opis warunków pracy
i perspektyw dla zawodów z obszaru górniczo-hutniczego. Tym razem przyglądamy
się zawodom związanym z hutnictwem, odlewnictwem i górnictwem.
 • „Gdzie się węgiel sypie, tam dobrze słychać” – o zawodach związanych
  z eksploatacją złóż
 • Ciemne korytarze pełne węgla, czyli kilka słów o zawodzie technika
  górnictwa podziemnego
 • Dużo hałasu o..., o pracy wiertacza
 • Ciekawostki i narzędzia z odlewni
 • Spiżowe serca – o zawodach związanych z odlewnictwem
 • Tajemnica kopii idealnej, czyli jak się robi odlewy
 • Forma doskonała, czyli czym zajmuje się modelarz odlewniczy
 • Walcowanie, tłoczenie, wytapianie... czyli zawody związane z hutnictwem
 • Ciepło, cieplej, gorąco, czyli o zawodzie technika hutnika
 • Coś z niczego – operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
  sztucznych
10 zawody administracyjne i usługowe cześć 2

Zawody związane z ekonomią, finansami i pracą biurową

 • zawód: technik ekonomista
 • zawód: technik organizacji reklamy

Zawody związane z poligrafią i fotografią

 • zawód: fototechnik
 • zawód: technik cyfrowych procesów graficznych

Zawody związane z wyrobami skórzano-włókienniczo-odzieżowymi

 • zawód: technik technologii odzieży
 • zawód: rękodzielnik wyrobów włókienniczych

 

 

 

 

TESTY I NARZĘDZIA BADAWCZE –wykonaj, przeanalizuj, przemyśl

 

  Tytuł testu Czego dotyczy narzędzie badawcze
  „DIAPREZAMUS Kwestionariusz Predyspozycji i Zainteresowań Zawodowych - Wersja dla gimnazjów” Pakiet diagnostyczno
-metodyczny wspierający
proces orientacji
zawodowej dzieci
i młodzieży – badanie Kwestionariuszem
Predyspozycji i
Zainteresowań
Zawodowych
  „Do jakiej pracy się nadajesz?” Test predyspozycji
zawodowych -
Twoje cechy
osobowości i ich wpływ na
wybór odpowiedniego
zawodu.
  „Właśnie to lubię robić!” Test do samobadania
– wersja dla gimnazjum.
„Vademecum Talentu”
– zintegrowana ocena
predyspozycji
i zainteresowań
zawodowych uczniów

 

Filmy edukacyjne z doradztwa zawodowego

 

   Tytuł  Film
1. Drogi zawodowe  
2.  Filmy prezentujące zawody  
3.  Pielęgniarka i strażak jak przedstawiciele zawodów o profilu relacji Człowiek-Człowiek  
4.  Weterynarz i ogrodnik jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek -przyroda
5.  Fryzjer i piekarz jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek-rzeczy  
6.  Muzyk i malarz jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek -działalność artystyczna  
7.  Geodeta i informatyk jako przedstawiciele zawodów o profilu relacji człowiek-dane  
8.   Drogi zawodowe  

 

Zmieniony: piątek, 20 grudnia 2019 23:50