SPOTKANIE Z RODZICAMI 16 MARCA 2016 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 marca 2016 00:06

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne zbiorowe spotkanie oraz spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 16 marca 2016r. (środa) o godz. 1700 w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku według następującego porządku:


1700 – 1745 :

- przekazanie rodzicom klas I-III bieżących informacji z życia szkoły przez dyrektora;
- „Możliwości wsparcia dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy wyboru zawodu” - warsztaty dla rodziców klas III z doradcą zawodowym.
- prezentacja rodzicom klas III oferty edukacyjnej przez szkoły ponadgimnazjalne.

1710– 1800 :

- zwiedzanie Izby Pamięci Władysława Żurowskiego – „Legendy Dwójki” przez rodziców klas I-II;
- spotkania z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I – II w salach lekcyjnych (konsultacje indywidualne wg potrzeb, ewentualnie zgodnie z planem pracy wychowawcy, z pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami);

1745– 1800 :
- zwiedzanie Izby Pamięci Władysława Żurowskiego – „Legendy Dwójki” przez rodziców klas III;
- spotkania z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas III w salach lekcyjnych (konsultacje indywidualne wg potrzeb, ewentualnie zgodnie z planem pracy wychowawcy, z pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami);

Serdecznie zapraszam  w imieniu Rady Pedagogicznej

Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Gimnazjum nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku