SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS TRZECICH - 13 KWIETNIA 2016 r.
Wpisany przez Administrator   

Spotkania z rodzicami klas III - 13 kwietnia 2016r. (środa) o godz. 17:00 w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne zbiorowe spotkanie oraz spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi, które odbędą się według następującego porządku:


17:00 – 17:45 :
• Prezentacja rodzicom klas III oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017 przez szkoły ponadgimnazjalne.
• ,,Wsparcie ucznia klasy III przez rodzica przed egzaminem gimnazjalnym – sposoby radzenia ze stresem” - pogadanka z udziałem psychologa.
• Przekazanie informacji rodzicom klas III odnośnie organizacji egzaminu gimnazjalnego w dniach 18,19,20 kwietnia 2016r.


17:45– 18:10 :
• Spotkania z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi w klasach III - konsultacje indywidualne wg potrzeb z pedagogiem, z psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Rady Pedagogicznej
- Dyrektor Barbara Taraszkiewicz