KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W DNIACH 18,19 i 20 KWIETNIA 2016r.
Wpisany przez Administrator   

Informuję, iż w dniach: 18,19, 20 kwietnia 2016 r., w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2016 wprowadza się następujące zmiany  w pracy szkoły:

1. Zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I i II mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 18,19, 20 kwietnia 2016 r.

 

2. Uczniowie klas III przystępują do trzech części egzaminu gimnazjalnego. Zobowiązani są do stawienia się w szkole przed każdą częścią egzaminu o godz. 8.15. Do godz. 8.30 zdający mają możliwość spotkań z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem oraz w przerwach między poszczególnymi zakresami egzaminu (około  godz. 10.20 do 10.45) wg poniższego przydziału:

1. oddział III a – mgr Maciej Mularczyk, sala 107;

2. oddział III b – mgr Anna Kaczor, sala 102;

3. oddział III c – mgr Magdalena Nyga, sala 101;

4. oddział III d – mgr Małgorzata Żabicka, sala 105;

5. oddział III e – mgr Wojciech Jegliński, sala 110;

6. Pedagog - Karolina Truchan - sala 104 i psycholog - Tomasz Katana-sala 109.

3. Organizacyjne czynności w poszczególnych dniach egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się  następująco:

I. część humanistyczna – 18 kwietnia 2016r. (poniedziałek):

a) o godz. 8.30 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka polskiego, zajmują miejsca w wyznaczonej sali i postępują, jak w pkt.a;

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka polskiego, który trwa 90 minut**;

II. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016r. (wtorek):

a) o godz. 8.30 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii), który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu matematyki i postępują, jak w pkt. a. ;

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu matematyki, który trwa 90 minut**;

III. część z języka obcego nowożytnego: język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 20 kwietnia 2016r. (środa):

a) o godz. 8.30 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (III.0), który trwa 60 minut*,

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1) i postępują, jak w pkt. a.  (uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym idą do domu);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1), który trwa 60 minut***.

*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 20 minut.

**dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 45 minut.

***dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 30 minut.

UWAGA

- Podczas przerwy między poszczególnymi zakresami egzaminu, zdający nie opuszczają terenu szkoły, korzystają m. in. z możliwości spożycia posiłku we wskazanych wyżej salach, zdający korzystający z przedłużenia czasu mają krótszą przerwę.

- Obiady w stołówce szkolnej w dniach egzaminu gimnazjalnego będą wydawane w godz. 13.00 – 14.00.

- Uczniowie korzystający z dowozu do szkoły zostaną poinformowani odrębnym komunikatem o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu w dniach egzaminu.

Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego w strojach galowych.

Powodzenia na egzaminie.

 

Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku