SPOTKANIE Z RODZICAMI - 18 MAJA 2016 r.
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I-III na ogólne zbiorowe spotkanie oraz spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 18 maja 2016r. (środa) o godz. 1700  w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Oleckuwedług następującego porządku:

1700 – 1730

- Prezentacja talentów i osiągnięć uczniów - występ uczniów;
- Przekazanie rodzicom bieżących informacji z życia szkoły przez dyrektora;
- „Profilaktyka zagrożeń płynących z Internetu – racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego dziecka w domu” – wykład  z pogadanką pedagoga szkolnego.

od 1730:

-  Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i planowanej klasyfikacji uczniów - spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi klas I - III w salach lekcyjnych (konsultacje grupowe i indywidualne z nauczycielami wg potrzeb zgodnie z planem pracy wychowawcy);
- indywidualne konsultacje z pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.                                                                

Serdecznie zapraszam  w imieniu Rady Pedagogicznej

Barbara Taraszkiewicz
Dyrektor Gimnazjum nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku