ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 września 2017 00:00

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 13 września 2017 r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

 

1. 1700-1730Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły. Wiodącym tematem spotkania będzie:

a) zapoznanie rodziców z kierunkami i organizacją pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2017/2018,

2. 1730-1815 Spotkanie z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w salach lekcyjnych:

a) wybory do Rad Oddziałowych na rok szkolny 2017/2018,

b) przedstawienie WSO, w tym wymagań edukacyjnych i sposobu sprawdzania osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych,

c) diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców z pośrednictwem ankiet, w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły na rok szkolny 2017/2018,

3. 1815-1830  Wybory Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 - sala 105

                                                                                                       Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz