SPOTKANIE Z RODZICAMI 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 października 2017 00:45

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 11 października 2017 r. (środa) o godz. 1700w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku według następującego porządku:

 

1700 – 1800:

1. Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I, IV, VII i II – III gimnazjalnych w salach lekcyjnych:

- wiodącym tematem spotkań będzie przedstawienie planów wychowawczych oddziałów, obowiązującej dokumentacji szkolnej (m.in. programu wychowawczo-profilaktycznego, planu pracy itd.);

- omówienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej każdego ucznia oraz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły, klasy;

- realizacja tematyki wynikającej z planu pracy wychowawcy;

2. Konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz