Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 12 listopada 2017 10:14

Obsługę finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku prowadzi starszy referent Maria Leonarczyk - Kumkowska w następujących dniach:

poniedziałek - piątek od godz. 15.00 - 17.00

 

 

Informuję, iż z dniem 2 listopada 2017r. dotychczas funkcjonująca Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy ZNP uchwałą Zarządu zmieniła nazwę i siedzibę na Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Sprawy organizacyjno-prawne przejął Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

Nastąpiła również zmiana obsługi finansowo-księgowej kasy, będzie realizowana w siedzibie szkoły - ul. Słowiańska 1, w księgowości - pomieszczenie nr 114.

Funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej będzie przebiegało w oparciu o załączony statut, regulamin i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy (D. U. z 1992 r. Nr 100 poz. 502 z późn. zm.).                                  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

                                                                                                          Barbara Taraszkiewicz

Statut
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, ul. Słowiańska 1

 

 

Regulamin

Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, ul. Słowiańska 1

 

 

Deklaracja przystąpienia do MPKZP

 

 

 

 

 

Wniosek o udzielenie pożyczki z MPKZP.

 

 

 

Wniosek o częściowe wycofanie wkładów z MPKZ-P.

 

 

 

Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet pożyczki.

 

 

 

Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów.