SPOTKANIE Z RODZICAMI - 13 GRUDNIA 2017 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w według następującego porządku:

 

1700 – 1800:

1. Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I, IV, VII i klas II – III gimnazjalnych w salach lekcyjnych:

- prezentacja z pogadanką wychowawcy klas VII i klas II i III gimnazjalnych nt. ,,Jak pokonywać problemy wychowawcze okresu dojrzewania?”;

- realizacja tematyki wynikającej z planu pracy wychowawcy w klasach I i IV szkoły podstawowej;

- poinformowanie rodziców o planowanej klasyfikacji uczniów i przewidywanych ocenach półrocznych - omówienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej każdego ucznia oraz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oddziału, szkoły;

2. Konsultacje indywidualne wg potrzeb - z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz