ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 17 STYCZNIA 2018 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 stycznia 2018 22:00

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, IV, VII oraz klas II i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym spotkaniu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2018r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

 

1700-1730 Spotkanie ogólne w auli szkoły z następującą tematyką:
- prezentacja talentów uczniowskich - występ uczniów z repertuarem kolędowym;
- podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw i wydarzeń z życia szkoły przez dyrektora szkoły;

1730-1800 Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/ wychowawcami
wspomagającymi klas I, IV, VII oraz klas II – III gimnazjalnych w salach lekcyjnych
:

- podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oddziału za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw  i wydarzeń;
- konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszam.
                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz