SPOTKANIE Z RODZICAMI 14 marca 2018r. o godz. 17.00 (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2018 23:13

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 14 marca 2018r. (środa) od godz. 1700.

1700 – 1800:

1. Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I, IV, VII i klas II gimnazjalnych w salach lekcyjnych.

2. Konsultacje indywidualne wg potrzeb - z wychowawcami, dyrektorem, pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

W tym samym czasie zapraszamy wszystkich rodziców klas III na ogólne zbiorowe spotkanie w auli szkolnej, które odbędzie się według następującego porządku:

1700 – 1800:

1. Zbiorowa prezentacja oferty edukacyjnej przez przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych rodzicom klas III gimnazjalnych w auli szkolnej.

2. Spotkanie rodziców klas III gimnazjalnych z doradcą zawodowym – pogadanka nt. „Możliwości wsparcia dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy wyboru zawodu”.

3. Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas III gimnazjalnych w salach lekcyjnych.

4. Konsultacje indywidualne wg potrzeb - z wychowawcami, dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

                                                                                              Serdecznie zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz