SPOTKANIE Z RODZICAMI 11 kwietnia 2018r. o godz. 17.00 (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 kwietnia 2018 00:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów rodziców uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 11 kwietnia 2018r. (środa) od godz. 1700 z następującym porządkiem:

1700 – 1800:

- Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji odnośnie organizacji egzaminu gimnazjalnego.

- „Wsparcie ucznia klasy III przez rodzica przed egzaminem gimnazjalnym – sposoby radzenia ze stresem” -  prezentacja z pogadanką wychowawcy.

- Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych klasy i szkoły oraz tematyki zgodnie z planem pracy wychowawcy.

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb z wychowawcami, dyrektorem, pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

                                                                      

 

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów rodziców uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 11 kwietnia 2018r. (środa) od godz. 1700 z następującym porządkiem:

1700 – 1800:

- Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji odnośnie organizacji egzaminu gimnazjalnego.

- „Wsparcie ucznia klasy III przez rodzica przed egzaminem gimnazjalnym – sposoby radzenia ze stresem” -  prezentacja z pogadanką wychowawcy.

- Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych klasy i szkoły oraz tematyki zgodnie z planem pracy wychowawcy.

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb z wychowawcami, dyrektorem, pedagogiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

                                                                     

Serdecznie zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz

Zmieniony: wtorek, 10 kwietnia 2018 21:55