KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniach 30 kwietnia 2018r. i 2 maja 2018r.
Wpisany przez Administrator   

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi w kalendarzu roku szkolnego 2017/2018 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniach 30 kwietnia 2018r. i 2 maja 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. W tych dniach uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej w godz. od 6.45 do 16.00 mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły. Ze względów organizacyjnych udział dziecka w zajęciach proszę zgłosić do wychowawcy świetlicy Pana Wiesława Bukpasia do 27.04.2018r.

2. Pozostałym uczniom będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły zgodnie z przygotowaną ofertą tych zajęć.

3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły ze względów organizacyjnych należy zgłosić uczestnictwo w powyższych zajęciach do wychowawcy oddziału do 27.04.2018r.

4. Chętni uczniowie do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w dniach wolnych proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Pani intendent Anny Rydzewskiej do 27.04.2018r.

5. Dzieci oddziału przedszkolnego uczęszczają na zajęcia edukacyjne bez zmian organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz