SPOTKANIE Z RODZICAMI - 16 MAJA 2018 r.
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 maja 2018 20:00

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 16 marca 2018r. (środa) od godz. 1700 z następującym porządkiem:

 

1700 – 1730:

- „Jak rozpoznać dziecko eksperymentujące używkami” - pogadanka tematyczna przeprowadzona przez specjalistę.
- Omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
z życia szkoły - przekazanie rodzicom bieżących informacji przez dyrektora;

od 1730:

- Poinformowanie o planowanej klasyfikacji uczniów i przewidywanych ocenach rocznych - spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi klas I, IV, VII oraz klas I – III gimnazjalnych w salach lekcyjnych (konsultacje grupowe i indywidualne);
- Konsultacje indywidualne wg potrzeb - z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz