ZAPROSZENIE NA INAUGURACYJNE SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 września 2018 00:00

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, II, IV, V, VII, VIII oraz klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 19 września 2018 r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

1. 1700-1720 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły - 304 z następującym porządkiem:

- prezentacja warunków ubezpieczenia uczniów przez przedstawiciela firmy AVIVA na rok szkolny 2018/2019;
- wystąpienie dyrektora szkoły - plany i kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019, prezentacja kalendarza roku szkolnego;

2. 1720-1800 Spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w salach lekcyjnych:

- zapoznanie ze zmianami obsługi E-DZIENNIKA Librus - prezentacja zmian przez wychowawcę,

- prezentacja harmonogramu spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018/2019,

- wybory do Rad Oddziałowych na rok szkolny 2018/2019,

- przedstawienie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału, Statutu szkoły i WSO, w tym wymagań edukacyjnych i sposobu sprawdzania osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych,

- diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie współpracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z wychowawcą na rok szkolny 2018/2019,

3. 1800-1830 Wybory Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w Auli szkoły - 304.

                                                                                               Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

Zmieniony: wtorek, 18 września 2018 22:36