KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniu 2 listopada 2018r.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 października 2018 23:16

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi w kalendarzu roku szkolnego 2018/2019 oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniu 2 listopada 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1. W tym dniu uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły zgodnie z przygotowaną ofertą tych zajęć.

2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły - ze względów organizacyjnych należy zgłosić uczestnictwo w powyższych zajęciach do wychowawcy oddziału do 31.06.2018r.

3. Dzieci oddziału przedszkolnego uczęszczają na zajęcia edukacyjne bez zmian organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz