Bukiet dla Ojczyzny. XV Forum Wychowawcze Szkół „Szkoła wierna dziedzictwu” w Ełku. PDF Drukuj Email
czwartek, 08 listopada 2018 20:10

    

Dnia 7 listopada 2018r. od godziny 10.00 do godziny 14.00 delegacja uczniów klas trzecich gimnazjum Anna Januszczyk, Joanna Jankowska, Michał Rytwiński, Mateusz Kondracki, Pani Dyrektor Barbara Taraszkiewicz oraz Pani Bogna Anna Makola uczestniczyli w szkoleniu XV Forum Wychowawczego Szkół „Szkoła wierna dziedzictwu” pod Patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Ełku.

Organizatorami tego projektu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełckie Centrum Kultury.

Forum otworzył Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku. Następnie głos zabrał Pan Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który pokrótce omówił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie „100 rocznicy odzyskania niepodległości” – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Etiudy teatralne, pieśni patriotyczne w wykonaniu przedszkolaków i uczniów szkół ełckich, uświetniły dzisiejszą uroczystość. „Czym jest ojczyzna?”, „Dziedzictwo, któremu mamy być wierni. Patriotyzm a efektywność kształcenia” – prelekcja, a następnie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów m.in. dra Rafała Żytyniec, pań Małgorzaty Hochleitner, Jolanty Grędzińskiej-Kosiorek oraz Małgorzaty Burby, mimo wielu różnych aspektów poruszanych w dyskusji był dla nas bardzo interesujący i konstruktywny, to była doskonała okazja abyśmy sobie utrwalili podstawowe wiadomości z historii o swojej ojczyźnie, a szczególnie o ziemiach na których żyjemy, mieszkamy. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy też sprawozdań i obejrzeliśmy interesujące prezentacje multimedialne na przykładzie dobrych praktyk wychowania patriotycznego z wybranych placówek oświatowych naszego województwa. Tego warto było wysłuchać i w tym ciekawym wydarzeniu uczestniczyć.

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu(…)

Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem,”

J. P. II „Pamięć i tożsamość”.

Wybrzmiało na koniec projektu.

Bogna Anna Makola

.                                                                                                                                                                                                                       

Zmieniony: poniedziałek, 12 listopada 2018 22:13