100 lat Niepodległości PDF Drukuj Email
czwartek, 08 listopada 2018 21:35

 

To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”

Jan Paweł II

Tegoroczne obchody święta odzyskania niepodległości odobyły się w naszej szkole w szczególnie uroczystej atmosferze. Sto lat od powrotu Polski na mapę świata w 1918 roku oddaliśmy hołd milionom ofiar walk o kraj akademią „Bohaterom Niepodległości” oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przyjęliśmy znakomitych gości: zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele najważniejszych instytucji w Olecku, przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski, Koła Związku Sybiraków i wielu olecczan zaangażowanych w ideę krzewienia patriotyzmu.

Prowadzący dzisiejsze spotkanie przypomnieli pokrótce historię odzyskania niepodległości oraz nazwiska Polaków, dzięki którym żyjemy dziś w wolnym kraju.

Po odśpiewaniu hymnu wysłuchaliśmy wystąpienia Pani Dyrektor, która przypomniała działania podjęte w szkole kształtujące tożsamość narodową, zacieśniające więź z krajem, współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji oraz upowszechnianiu wiedzy o historii i kulturze Polski. Przypomniała również, że szkoła ubiega się o przyznanie Certyfikatu Szkoły Wiernej Dziedzictwu. Przywołując słowa Ignacego Jana Paderewskiego: „Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej, była i jest treścią mego istnienia.” życzyła zebranym radości z życia w wolnym kraju.

Głos zabrali również nasi goście, którzy wyrażali wdzięczność za zaproszenie oraz życzyli zebranym, aby tradycja, patriotyzm, uczciwość były tymi wartościami, którymi kierujemy się w życiu na co dzień.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obejrzeliśmy część artystyczną przedstawiającą wizję Polski czasów walk o wolność. Spotkanie uświetnił również występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olecku – wysłuchaliśmy utworów muzycznych oraz pieśni w wykonaniu chóru. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl składający się z wierszy i pieśni nawiązujący do najważniejszych wydarzeń w dziejach walk o niepodległość – jadący pociąg historii zatrzymywał się na stacjach powstań narodowych, I wojny światowej, odzyskania niepodległości.

Obchodom święta odzyskania niepodległości towarzyszyły również wystawa informacji o oleckich patriotach, wręczanie narodowych kokard, świątecznego numeru naszego pisma „Byle do dzwonka”, prezentacje prac uczniów nawiązujących do tematyki narodowej oraz wystawy tematyczne mówiące o historii walk o niepodległość przygotowane przez nauczycieli wszystkich etapów nauczania.

Powinniśmy identyfikować się z ojczyzną i jej historią oraz mieć świadomość, iż naszym obowiązkiem jest służyć ojczyźnie poprzez naukę, pracę, czynne uczestnictwo w życiu szkoły, w lokalnym środowisku, w życiu kraju – mówiła Dyrektor szkoły.

Patriotyzm to nie archaiczne pojęcie, które należy odłożyć do muzealnej gabloty – mówiła jedna z uczennic. To życiodajna siła pulsująca w głębi naszych serc.

Katarzyna Werstak

Zmieniony: poniedziałek, 12 listopada 2018 22:16