Ogólnoszkolne inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku odbyło się w środę 19 września 2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 września 2018 00:00

Ogólnoszkolne inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku odbyło się w środę 19 września 2018 r. Tematem wiodącym spotkania było zapoznanie rodziców z organizacją pracy na rok szkolny 2018/2019.

Prowadząca spotkanie Pani Dyrektor Barbara Taraszkiewicz na wstępie powitała przybyłych rodziców i kadrę pedagogiczną. Prowadząca spotkanie Pani Dyrektor zapoznała z danymi statystycznymi dotyczącymi liczebności poszczególnych oddziałów, dokonała prezentacji wychowawców i wychowawców wspomagających klas pierwszych, drugich, czwartych, siódmych, ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjalnych. Następnie przedstawiła rodzicom kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, rekomendacje W-M Kuratora Oświaty oraz podstawowe kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 – szczegóły w załączonej prezentacji multimedialnej.

Pani Dyrektor omówiła organizację pracy opiekuńczej szkoły sprawowanej przez wychowawców i wychowawców wspomagających, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcę zawodowego, nauczycieli biblioteki, opiekunów świetlicy oraz pielęgniarkę szkolną.

Kolejne omawiane kwestie dotyczyły równie ważnych spraw, tj. obiadów w stołówce szkolnej oraz pobytu uczniów w świetlicy szkolnej. W dalszej kolejności przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej poinformował rodziców o szczegółowych warunkach ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

Na zakończenie spotkania ogólnego z rodzicami Pani Dyrektor Barbara Taraszkiewicz złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia na nowy rok szkolny 2018/2019.

Następnie w salach lekcyjnych odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi, gdzie przedstawiono WSO, w tym zapoznano z wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, dokonano wyboru przedstawicieli Rad Oddziałowych do Szkolnej Rady Rodziców.

Spotkania z rodzicami zakończono przeprowadzeniem wyborów do Zarządu Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. 

Psycholog szkolny
mgr Ewa Urbanowicz