ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 14 LISTOPADA 2018r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 listopada 2018 22:24

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas VIII oraz III klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 14 listopada 2018r. (środa):

1700-1830 Spotkanie ogólne w salach lekcyjnych z wychowawcami wg następującego porządku:

- Zapoznanie rodziców klas VIII i III klas gimnazjalnych z procedurą i organizacją próbnego egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego;

- Poinformowanie rodziców o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form do potrzeb zdających uczniów podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego 2019;

- Przekazanie rodzicom przez wychowawców lub wychowawców wspomagających bieżących spraw i wydarzeń z życia klasy i szkoły;

- Konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą wg potrzeb lub po spotkaniach z wychowawcami indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

 

Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz