ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 GRUDNIA 2018r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   

 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 12 grudnia 2018r. (środa) o godz. 1700   w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku według następującego porządku:

1700 –1830 :

- Przekazanie rodzicom informacji z życia szkoły i klasy przez wychowawców /wychowawców wspomagających klas I-II, IV-V, VII-VIII i klas III gimnazjalnych (w salach lekcyjnych) oraz bieżących spraw wychowawczych oddziału.

- ,,Jak pokonywać problemy wychowawcze?” -  prezentacja tematyczna z pogadanką wychowawcy klas z rodzicami,

- Analiza ilościowa wyników próbnej diagnozy egzaminu gimnazjalnego w klasach III;

- Przypomnienie obowiązujących w szkole zasad oceniania i klasyfikowania oraz poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych i planowanej klasyfikacji uczniów - spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi klas I - III w salach lekcyjnych (konsultacje grupowe i indywidualne według potrzeb rodziców);

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb z wychowawcą, nauczycielami, z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem według potrzeb.                    

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Z poważaniem:
Dyrektor S                   
Barbara Taraszkiewicz Dyrektor
                                     Szkoły Podstawowej Nr 2
                                               im. Mikołaja Kopernika w Olecku

ZAPROSZENIE                                                                                                                NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 GRUDNIA 2018r. (ŚRODA)

Zmieniony: wtorek, 11 grudnia 2018 00:47