ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 6 LUTEGO 2019 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, II, IV, V i VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym spotkaniu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się dnia 6 lutego 2019r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

 

1700-1730 Spotkanie ogólne w auli szkoły z następującą tematyką:

- podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw i wydarzeń z życia szkoły przez dyrektora szkoły;

- „Jak ustrzec dziecko przed presją rówieśniczą?” -  prezentacja tematyczna z pogadanką przeprowadzona przez specjalistę.

1730-1800 Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/ wychowawcami wspomagającymi klas I, II, IV, V, VII w salach lekcyjnych:

- podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oddziału za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw oraz informacji o planowanych działaniach w II półroczu roku szkolnego 2018/2019;

- konsultacje indywidualne wg potrzeb - z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Uwaga! Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjalnych odbędzie się 14 lutego 2019r. o godz. 16.00. W spotkaniu będzie uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Pan Wojciech Cybulski oraz dyrektorzy oleckich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim spotkania będzie kampania informacyjna dotycząca przyszłej rekrutacji i wspierania uczniów klas VIII i III gimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Serdecznie zapraszam szanownych rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, II, IV, V i VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym spotkaniu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się dnia 6 lutego 2019r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

1700-1730 Spotkanie ogólne w auli szkoły z następującą tematyką:

- podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw i wydarzeń z życia szkoły przez dyrektora szkoły;

- „Jak ustrzec dziecko przed presją rówieśniczą?” - prezentacja tematyczna z pogadanką przeprowadzona przez specjalistę.

1730-1800 Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/ wychowawcami wspomagającymi klas I, II, IV, V, VII w salach lekcyjnych:

- podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oddziału za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw oraz informacji o planowanych działaniach w II półroczu roku szkolnego 2018/2019;

- konsultacje indywidualne wg potrzeb - z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Uwaga! Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjalnych odbędzie się 14 lutego 2019r. o godz. 16.00. W spotkaniu będzie uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Pan Wojciech Cybulski oraz dyrektorzy oleckich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim spotkania będzie kampania informacyjna dotycząca przyszłej rekrutacji i wspierania uczniów klas VIII i III gimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Serdecznie zapraszam szanownych rodziców

                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz

Zmieniony: piątek, 01 lutego 2019 21:13