ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 21 LUTEGO 2019 r. PDF Drukuj Email

Z uzasadnionych względów nastąpiła zmiana terminu spotkania z rodzicami.

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas VIII I klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym spotkaniu, które odbędzie się dnia 21 lutego 2019r. (czwartek) od godz. 16.30 z następującym porządkiem:

1630 -1700 Spotkanie w sali gimnastycznej szkoły:

- przekazanie rodzicom informacji przez Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Pana Wojciecha Cybulskiego odnośnie rekrutacji tegorocznych absolwentów i wsparcia ich w wyborze dalszej ścieżki kształcenia;

- złożenie rodzicom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;

1700-1800 Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/ wychowaw-cami wspomagającymi klas VIII i III gimnazjalnych w salach lekcyjnych:

- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oddziału za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz przekazanie rodzicom bieżących spraw oraz informacji o planowanych działaniach w II półroczu roku szkolnego 2018/2019;
- konsultacje indywidualne wg potrzeb - z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszam szanownych rodziców                                                                      

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz