SPOTKANIE Z RODZICAMI - 8 MAJA 2019 r.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 maja 2019 21:18

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkanie z dyrektorem szkoły, wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi, nauczycielami dnia 8 marca 2019r. (środa) od godz. 1700 z następującym porządkiem:

1700 – 1730:

Ogólne spotkanie ze wszystkimi rodzicami w auli szkolnej:
- „Zagrożenia płynące z internetu” - pogadanka tematyczna przeprowadzona przez przedstawiciela policji i psychologa.
- Przekazanie rodzicom bieżących informacji przez dyrektora szkoły.

od 1730:

Spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi klas I, II, IV, V, VII, VIII oraz klas III gimnazjalnych w salach lekcyjnych:

- Przekazanie rodzicom przez wychowawców bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz wydarzeń z życia szkoły i klasy.

- Poinformowanie o planowanej klasyfikacji uczniów i przewidywanych ocenach rocznych (konsultacje grupowe i indywidualne).

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb: z nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami, z dyrektorem, specjalistami ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

UWAGA! Zarząd i przedstawicieli poszczególnych oddziałów wchodzących w skład Rady Rodziców proszę o przybycie
w tym dniu na spotkanie z dyrektorem szkoły o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.

 

Serdecznie zapraszam szanownych rodziców

                                                                      

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz