ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 11 GRUDNIA 2019r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 grudnia 2019 00:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców w klasowym spotkaniu z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 11 grudnia 2019r. (środa) o godz. 1700   w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku według następującego porządku:

1700 –1830 :

- Przekazanie rodzicom informacji z życia szkoły, bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oddziału oraz przekazanie wydarzeń z tzw. życia klasy przez wychowawców/wychowawców wspomagających klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII (w salach lekcyjnych).

- Przypomnienie obowiązujących w szkole zasadach oceniania i klasyfikowania oraz poinformowanie rodziców o planowanej klasyfikacji uczniów - osiągnięciach uczniów klas I, II, III i o przewidywanych ocenach półrocznych klas IV, V, VI, VII, VIII.

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb z wychowawcą, nauczycielami, z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem według potrzeb. 

- Konsultacje z Radą Rodziców według potrzeb.             

Zapraszamy serdecznie, z poważaniem:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz