ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 LUTEGO 2020 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lutego 2020 12:18

Serdecznie zapraszam rodziców/opiekunów uczniów klas I-VIII oraz rodziców/opiekunów dzieci oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w oddziałowym spotkaniu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

1700-1730  Spotkania grupowe i indywidualne rodziców/opiekunów z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I-VIII oraz w oddziale przedszkolnym grupa A i B:

- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oddziału za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 oraz przekazanie rodzicom/opiekunom bieżących spraw  i wydarzeń;

- przekazanie rodzicom/opiekunom przez wychowawców lub wychowawców wspomagających bieżących spraw i planowanych wydarzeń z życia klasy i szkoły w II półroczu;

- konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszam
                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz

Serdecznie zapraszam rodziców/opiekunów uczniów klas I-VIII oraz rodziców/opiekunów dzieci oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w oddziałowym spotkaniu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

1700-1730  Spotkania grupowe i indywidualne rodziców/opiekunów z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I-VIII oraz w oddziale przedszkolnym grupa A i B:

- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oddziału za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 oraz przekazanie rodzicom/opiekunom bieżących spraw  i wydarzeń;

- przekazanie rodzicom/opiekunom przez wychowawców lub wychowawców wspomagających bieżących spraw i planowanych wydarzeń z życia klasy i szkoły w II półroczu;

- konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

 

Serdecznie zapraszam
                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz