I Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów - wyniki. PDF Drukuj Email
piątek, 22 czerwca 2012 20:15


W dniu 21 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbyła się

I Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów


(kliknj by zobaczyć galerię)

 

Celami Olimpiady było:

- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i myślenia algorytmicznego

- stymulowanie poznawcze młodzieży uzdolnionej informatycznie,

- doskonalenie form i metod twórczej pracy  nauczycieli z młodzieżą

- promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności w zakresie posługiwania się  technologią informacyjną.

Do I Zamkowej Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów zgłosiło się 19 uczniów z następujących gimnazjów:

- Gimnazjum Nr 2 w Olecku

- Zespół Szkół STO w Olecku

- Gimnazjum w Świętajnie

- Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

- Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Obejmował on dwa etapy. W pierwszym uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test 50 pytań zamkniętych obejmujących wiedzę z zakresu m.in.: użytkowania i zastosowania komputerów, przetwarzania tekstów, tworzenia i wykorzystania grafiki, zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów z różnych dziedzin życia, wykorzystania sieci komputerowych,  zastosowania metod algorytmicznych. Etap drugi obejmował cześć praktyczną sprawdzającą m.in. umiejętność obsługi edytora tekstu oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego, włącznie z użyciem zaawansowanych formuł.


Wyniki 1 Olimpiady Informatycznej po 2 etapie:

1. Michał Piotr Dzienisiewicz     Gimnazjum Nr 1 w Olecku

2. Adrian Strzała                          Gimnazjum w Świętajnie

3. Mateusz Sewioło                      Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi

4. Paweł Makowski                     Gimnazjum Nr 2 w Olecku

5. Michał Bronikowski                 Gimnazjum Nr 2 w Olecku

6. Jakub Jasiński                       Gimnazjum Nr 2 w Olecku

7. Paweł Góryński                      Gimnazjum Nr 2 w Olecku

8. Marek Kalinowski                   Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi

9. Igor Becz                             Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi


Uczestnicy którym nie udało się zakwalifikować do drugiego etapu olimpiady:

Maciej Maruszak, Kamil Januszczyk, Krzysztof Rowinis, Piotr Adamski, Agata Makarewicz, Adam Grzęda, Mateusz Raszkiewicz, Marlena Romanowska.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w Olimpiadzie i oczywiście zapraszamy za rok J.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ( za I miejsce – dysk zewnętrzny 500 GB,  II miejsce – zestaw głośników, III miejsce - słuchawki z kamerą), wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia – pendrivy.

Warto dodać, że uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy  z wymaganego zakresu tematycznego. Cieszy też fakt, że coraz więcej młodych ludzi ma świadomość, jak ważne jest w życiu posiadanie wiedzy z zakresu  informatyki. Zawód technika informatyka jest zawodem stale poszukiwanym na rynku pracy, dającym możliwość pracy w różnych branżach, nie tylko technicznych. Jest, np.: preferowany przy przyjmowaniu do służby wojskowej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za tak świetne przygotowanie młodzieży do Olimpiady. Na kolejną olimpiadę zapraszamy w następnym roku szkolnym.

Organizatorzy