PDF Drukuj Email 

STOŁÓWKA SZKOLNA

                               Galeria:

      

   

 

---------------------------------------------------------------------

Prosimy o uiszczanie opłat za posiłki

najpóźniej do 15 każdego miesiąca
na konto bankowe:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

26 1020 4724 0000 3302 0007 5028

 

lub gotówką w dniach:

Wtorek godz. 7.00 - 8.00 i  14.00 - 15.00

Środa godz. 14.00 - 15.00

Czwartek godz. 7.00 - 8.00 i    14.00 - 15.00

Piątek godz. 7.00 - 8.00

Inne godziny proszę uzgodnić telefonicznie 87 520-27-40 lub osobiście pok.114 (księgowość)

 

wysokość  Opłaty  za  posiłki

Uwaga
od 1 kwietnia 2019r. zmiana stawki za posiłki.

w miesiącu czerwcu 2019 r. wynosi:

- uczniowie: 13 dni x 3,50 zł = 45,50 zł

oddział przedszkolny: 13 dni x 7,00 zł = 91,00 zł

(dla dzieci uczęszczających do dnia 19.06.19r.)

oddział przedszkolny: 19 dni 7,00 zł = 133,00 zł

(dla dzieci uczęszczających do dnia 28.06.19r.)

- nauczyciele: 13 dni x 7,29  = 94,77 zł

- pracownicy administracji i obsługi: 13 dni x 7,85 102,05 zł 

 

---------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW

 

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej. Zapraszam zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33 ) i dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

            O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.7.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014 r. o ustanowieniu programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, dochód na 1 osobę nie przekracza 771,00 zł netto (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).  

                                                                                                                                                

Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

   ---------------------------------------------------------------------

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

  

Załącznik 1 - DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

Załącznik 2 - DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

Załącznik 3 - WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

 

---------------------------------------------------------------------


PRACOWNICY STOŁÓWKI

Rydzewska Anna – starszy intendent

Teresa Małgorzata Milewska – kucharz

Rabkowska Anna – pomoc kuchenna

Kozłowska Helena – pomoc kuchenna

 

UWAGA

Od 1 kwietnia 2019r. zmiana stawki za posiłki.

Zmieniony: niedziela, 02 czerwca 2019 22:03