ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 15 LISTOPADA 2017 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 listopada 2017 18:09

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, IV, VII oraz klas II i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 15 listopada 2017 r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

1700-1730 Spotkanie ogólne w auli szkoły z następującą tematyką:

- przekazanie rodzicom bieżących spraw  i wydarzeń z życia szkoły przez dyrektora;
- pogadanka tematyczna przeprowadzona przez specjalistę „Żeby  im się chciało, jak się nie chce. Jak skutecznie motywować dziecko do pracy”,

1730-1800 Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z wychowawcami/ wychowawcami wspomagającymi
klas I, IV, VII oraz klas II – III gimnazjalnych w salach lekcyjnych
:

- omówienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej każdego ucznia oraz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych klasy;

- realizacja tematyki wynikającej z planu pracy wychowawcy;

- konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

                                                                                               Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 Barbara Taraszkiewicz