List do Rodziców - „ Co nam daje czytanie?” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 maja 2018 10:57

Szanowni Rodzice!

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają znaczący wpływ czytania na wspieranie tego procesu. Zadaniem szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie lektury książki zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne potrzeby   i pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że wychowanie do lektury nie należy wyłącznie do zadań szkoły. Wymaga ono powszechnego zainteresowania. Musi się odwoływać również do zaangażowania rodziców i różnych pozaszkolnych instytucji oświatowych. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom! Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania. Rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom baśnie, bajki i wiersze,  
już w wiekach wcześniejszych. Jeszcze zanim dziecko zacznie mówić i czytać samodzielnie, powinno dobrze osłuchać się z językiem ojczystym i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytając dziecku codziennie można wiele zdziałać, bowiem czytanie to wspólnie spędzony czas, wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania. Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim  
i rozwojowym. Dlatego z czasem to szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek. Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym
i kojarzyć będzie się z przyjemnym spędzaniem czasu. Starsze dzieci i dorastająca młodzież również potrzebują naszego wsparcia w tym zakresie, bowiem potrzeby czytelnicze zmieniają się wraz
z wiekiem dziecka. Im starsze dziecko, tym trudniejsze teksty, tym bogatsze słownictwo, tym więcej informacji do przyswojenia. W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura pomaga w odnalezieniu swojego miejsca
w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości.

PAMIĘTAJMY! CZYTAJMY DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE, CODZIENNIE!

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki:

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.

3. Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania.

4. Książki wychowują.

5. Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.

7. Książki rozwijają pasje u dzieci.

8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku.

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.

10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.

Czytanie:

- poprawia pamięć,

- ćwiczy mózg,

- wzbogaca słownictwo,

- uczy wyrażania uczuć,

- pomaga zrozumieć rzeczywistość,

- uczy rozumieć innych ludzi,

- dostarcza wiedzy,

- uczy przyswajania nowych wiadomości,

- ułatwia naukę,

- utrwala zasady ortografii,

- rozwija emocjonalnie,

- uczy empatii,

- poprawia koncentrację,

- uczy cierpliwości,

- przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,

- rozwija umiejętności komunikacyjne.


          Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości.

         Nauczyciele bibliotekarze

Szkoły Podstawowej nr2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku