SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW klas VIII i klas III gimnazjalnych 13 marca 2019r. o godz. 17.00 (środa)
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów klas VIII i klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 13 marca 2019r. (środa) od godz. 1700.

1700 – 1800:

Spotkania z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas VIII i klas III gimnazjalnych w salach lekcyjnych z następującym porządkiem:

1. Przekazanie rodzicom klas VIII i klas III gimnazjalnych przez wychowawców informacji odnośnie organizacji egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego 2019.

2. Prezentacja wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego przez wychowawców klas VIII i III gimnazjalnych.

3. Prezentacja z pogadanką wychowawcy nt. ”Wsparcia ucznia przez rodzica przed egzaminem ósmoklasisty i egzaminem gimnazjalnym – sposoby radzenia ze stresem”.

4. Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych klasy i szkoły.

5. Konsultacje indywidualne wg potrzeb - z wychowawcami, dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

                                                                       Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz