Gminna inauguracja roku szkolnego 2019 /2020 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 września 2019 22:26

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika pod hasłem „Wierni tradycjom – budujemy przyszłość”.

Hasło to nawiązuje do bogatej chlubnej historii oleckiej „Dwójki”, gdyż tegoroczna inauguracja była szczególna. To dzisiaj właśnie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku odebrała z rąk fundatorów sztandar.

Uroczystość zaszczycili wyjątkowi goście, a wśród nich Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kopiczko, Burmistrz Olecka Pan Karol Sobczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku PanGrzegorz Kłoczko, była Prezes Koła Związku Sybiraków w Olecku PaniJanina Maciukiewicz, Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Pangenerał brygady dr inż. Władysław Krajewski. Gościliśmy również dyrektorów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Olecku, a także wiele osób, które otrzymały tytuły Przyjaciela Dwójki.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe szkół z Olecka, które godnie reprezentowały swoje szkoły oraz nadały inauguracji wyjątkowego odświętnego charakteru. Bardzo dziękujemy w tym miejscu wszystkim chorążym, asyście i opiekunom pocztów za udział w naszej uroczystości.

Ceremoniał przekazania sztandaru burmistrzowi Olecka, dyrektorowi szkoły, a następnie pocztowi sztandarowemu był bardzo uroczysty i podniosły. Akt nadania sztandaru odczytała Pani Barbara Szejnoga:

Niniejszym aktem uroczystym

przekazujemy ufundowany

 przez Radę Rodziców

 SZTANDAR

jako symbol najwyższych wartości,

honoru i tradycji, jako zobowiązanie

do godnego wypełniania obowiązków

wobec Ojczyzny i Narodu,

aby docenić trud wszystkich osób budujących edukację i przyszłość naszych dzieci,

aby dać wzór nauki i pracy

oraz szacunku i uczciwości wobec ludzi, naszego miasta i kraju,

aby pielęgnować i krzewić najlepsze tradycje. 

Chlubna historia  tej Szkoły to powód

 do zasłużonej dumy oraz zobowiązanie

do patriotycznej postawy i wzorowej nauki,

czego symbolem jest Sztandar.

Opis sztandaru odczytały uczennice klasy szóstej, zamieszczony został również w świątecznym wydaniu szkolnego czasopisma „Byle do dzwonka”. Aby podkreślić wagę obecności sztandaru w wyjątkowych chwilach naszego narodu panowie Jan Najechalski i Wiesław Bukpaś odczytali piękny opis walki o sztandar z dzieła naszego noblisty Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”.

Na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego nie zabrakło również Mikołaja Kopernika. W tę postać wcielił się absolwent szkoły Piotr Kaszuba.

Po umocowaniu pamiątkowych gwoździ na tablo sztandaru i wpisach do Księgi Pamiątkowej nastąpił kolejny uroczysty moment: ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Inaugurację zakończyło pasowanie na uczniów, w którym wzięli udział Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Burmistrz Olecka Pan Karol Sobczak, Pani Anna Cieśluk starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku oraz Pani dyrektor szkoły Barbara Taraszkiewicz. Uczniowie otrzymali kuferki edukacyjne i pamiątki.

Uroczyste przemówienia i życzenia złożyli uczniom, rodzicom i nauczycielom Pani Barbara Taraszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku, Pan Karol Sobczak Burmistrz Olecka, Małgorzata Kopiczko Pani Senator Rzeczypospolitej Polski, w imieniu Pana Starosty Mariana Świerszcza Pan Tomasz Dziokan oraz Pan Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego gen. brygady dr inż. Władysław Krajewski.

Jeszcze raz dziękujemy szanownym gościom za przybycie na Gminną Inaugurację roku szkolnego, fundatorom sztandaru za możliwość nadania naszej szkole nowej chorągwi reprezentacyjnej, nauczycielom oraz obsłudze administracyjnej i technicznej za organizację tak podniosłej uroczystości.

Wszystkim życzymy bardzo dobrego nowego roku szkolnego!

Katarzyna Werstak