ZAPROSZENIE NA INAUGURACYJNE SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 września 2019 21:58

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I, II, III, IV, V, VI VII, VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się dnia 18 września 2019r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

 

 

1. 1700-1720 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły - 304 z następującym porządkiem:

- prezentacja warunków ubezpieczenia uczniów przez przedstawiciela firmy CUK na rok szkolny 2019/2020;
- wystąpienie dyrektora szkoły – zapoznanie z planowanymi kierunkami pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020;
- prezentacja kalendarza roku szkolnego i harmonogramu spotkań z rodzicami na rok szkolny 2019/2020;

2. 1720-1800 Spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w salach lekcyjnych:

- przedstawienie planu organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału oraz Statutu szkoły i WSO, w tym wymagań edukacyjnych i sposobu sprawdzania osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych,

- wybory do Rad Oddziałowych na rok szkolny 2019/2020,

- diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie współpracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z wychowawcą na rok szkolny 2019/2020,

3. 1800-1830 Wybory Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w Sali 110.

                                                                                               Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz