ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI - 13 LISTOPADA 2019 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 listopada 2019 00:10

Serdecznie zapraszam rodziców/opiekunów uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym i klasowym spotkaniu, które odbędzie się dnia 13 listopada 2019 r.:

1700-1730 Spotkanie ogólne w auli szkolnej wg następującego porządku:

- Powitanie przybyłych rodziców/opiekunów, gości, nauczycieli i przedstawienie porządku zebrania;

- Prezentacja z pogadanką, nt. „Radzenia sobie z emocjami negatywnymi dziecka” – psycholog Ewa Urbanowicz;

- Pogadanka profilaktyczna nt. zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Olecku;

1730-1800 Spotkanie ogólne w salach lekcyjnych z wychowawcami:

- Przekazanie rodzicom/opiekunom przez wychowawców lub wychowawców wspomagających bieżących spraw i wydarzeń z życia klasy i szkoły;

- Konsultacje indywidualne rodziców/opiekunów z wychowawcą lub wg potrzeb po spotkaniach z wychowawcami indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w salach zgodnie z załączoną listą), dyrektorem, pedagogiem, psychologiem;

- Zapoznanie rodziców/opiekunów uczniów klas VIII z organizacją próbnego egzaminu ósmoklasisty;

- Poinformowanie rodziców/opiekunów o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form do potrzeb zdających uczniów klasy VIII podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020.

Zapraszamy serdecznie. Z poważaniem.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

 

Indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcą i wychowawcą wspomagającym w roku szkolnym 2019/2020 podczas grupowych i indywidualnych spotkań z rodzicami na rok szkolny 2019/2020