[Odwołane] ----- ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 11 marca 2020 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   

Serdecznie zapraszam rodziców/opiekunów uczniów klas I-VIII oraz rodziców/opiekunów dzieci oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w oddziałowym spotkaniu, które odbędzie się dnia 11 marca 2020r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

 

 

 1700-1730  Spotkania oddziałowe i indywidualne rodziców/opiekunów z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas I-VII w oddziale przedszkolnym grupa A i B:

- Spotkania z wychowawcami, przekazanie rodzicom/opiekunom bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz innych spraw z życia klasy i szkoły;

- Prezentacja z pogadanką wychowawcy (klasy I-VII), nt. „Wpływ negatywnych wzorców na osobowość młodego człowieka”;

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

1700-1730  Spotkanie grupowe i indywidualne rodziców/opiekunów z wychowawcami/wychowawcami wspomagającymi klas VIII:

- Prezentacja oferty edukacyjnej przez przedstawicieli szkół ponadpodstawowych rodzicom klas VIII - w auli szkolnej;

- Możliwości wsparcia dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy wyboru zawodu – pogadanka dla rodziców uczniów klas VIII z doradcą zawodowym - w auli szkolnej;

- Spotkania z wychowawcami, przekazanie rodzicom/opiekunom bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych  i opiekuńczych oraz innych spraw z życia klasy i szkoły;

- Konsultacje indywidualne wg potrzeb - indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami poszczególnych przedmiotów po spotkaniach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz