PDF Drukuj Email

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej


Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (WZO)

 


Regulamin biblioteki


Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)


Regulamin korzystania z podręczników i Materiałów Edukacyjnych w Bibliotece


Regulamin działalności Rady Pedagogicznej


Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin świetlicy szkolnej


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy


Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

 


Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI „Rodzice - szkole, szkoła - rodzicom”ZAŁOŻENIA I ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCY KLASY Z WYCHOWAWCĄ WSPOMAGAJĄCYM

 


Koncepcja Pracy i Rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mokołaja Kopernika w Olecku


Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


Harmonogram zawodów sportowych


Plan organizacji konkursów w roku szkolnym 2019/2020


PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE


Oświadczenie w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii


Wykaz podręczników do szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Do otworzenia plików wymagany jest program (Microsoft Office Word 2007, Adobe Acrobat)

Zmieniony: wtorek, 14 stycznia 2020 12:19