Ogłoszenia Szkolne
KOMUNIKAT W SPRAWIE MINIMALNEJ ŚREDNIEJ OCEN UPRWNIAJĄCEJ DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM MOTYWACYJNE ZA WYNIKI W NAUCE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 września 2013 21:05

 

 

Informuję, iż prawo do ubiegania się o stypendium motywacyjne za wyniki w nauce po zakończeniu I półrocza roku szkolnego 2013/2014 przysługuje uczniowi, który w klasyfikacji śródrocznej uzyskał lub przekroczył średnią ocen
z zajęć edukacyjnych na poziomie 5,3 oraz spełnił inne kryteria, o których mowa
w § 3 ust. 1 i 2 „Regulaminu przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku”
. Powyższe zostało ustalone, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku.

Termin składania wniosków za I półrocze upływa 22 stycznia 2014 r.

 

Anna Dorota Siemiatycka

 
UWAGA - Zmiany w Planie Lekcji !!!
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 września 2013 20:57

 

Zmiany w Planie lekcji od 09 wrzesnia 2013r.

Więcej w zakładce >Plan Lekcji 2013<

 

 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014
Wpisany przez Administrator   

 


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014
odbędzie się w dniu
2 września 2013 r.
w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku, według następującego porządku:

- godz. 900 - okolicznościowa akademia

- godz. 945 - spotkania z wychowawcami klas

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w uroczystości.

Uczniowie przychodzą w strojach galowych.


Anna Siemiatycka - dyrektor

 

 
Informacja - Stołówka szkolna
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 sierpnia 2013 20:22


INFORMACJA

W roku szkolnym 2013/2014 stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków w dniu 9 września 2013 r. (poniedziałek).
Osoby chętne do korzystania z posiłków mogą zapisywać się u intendenta (pok. 116).

 
Komunikat dotyczący przeprowadzenia testów diagnozujących z języka obcego nowożytnego dla uczniów klas pierwszych.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 sierpnia 2013 23:41

Uprzejmie przypomina się, iż zaplanowany na dzień 2 września 2013 r. (poniedziałek) test kompetencji z języka obcego nowożytnego będącego kontynuacją języka ze szkoły podstawowej (język angielski na poziomie III.1), zostanie przeprowadzony w godz. 1100 - 1145.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu testu zostaną przekazane uczniom na spotkaniach z wychowawcami 2 września 2013 r. o godz. 945.

Poniża tabela przedstawia miejsce przeprowadzenia testów oraz liczbę przystępujących do nich uczniów.


Listy uczniów zdających w poszczególnych salach dostępne będą na tablicy informacyjnej.

Uwaga! Wszyscy uczniowie klas pierwszych mają obowiązek przystąpienia do testu.

Anna Siemiatycka - dyrektor

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 sierpnia 2013 17:27

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej.  Zapraszam zainteresowanych rodziców  /prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (Tel. 87 520 42 33 ) i dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/ prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) dochód na 1 osobę nie przekracza 684,00 netto (sześćset  osiemdziesiąt cztery zł 00/100).   

 

Anna Dorota Siemiatycka, dyrektor

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 Następna > Ostatnie >>

Strona 17 z 17